โรงงานบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์

ถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน คือ อะไร ^^

ถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน คือ อะไร ^^

ถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน คือ ถุงที่ประกอบด้วยฟิล์มอ่อนตัวหลายชั้น (multilayer flexible packaging material) มีทั้งฟิล์มคุณสมบัติปกติ และฟิล์มชนิดพิเศษที่นำมาตอบโจทย์ทั้งทางลูกค้า และพฤติกรรมผู้บริโภที่เปลี่ยนแปลงไป  ตัวอย่างเช่น

พอลิพรอพิลีน (polypropylene, PP) , พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (polyethyleneterephthalate, PET) และอะลูมิเนียมฟอยซ์ เป็นต้น เพราะปัญหาทางด้านนสมบัติเชิงกลและสมบัติต้านทานการซึมผ่านของพลาสติก ยังด้อยกว่าโลหะและแก้วที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จึงต้องนํา ลักษณะของวัสดุแต่ละชนิดเข้ามาใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามยังต้องคํานึงถึงสมบัติการซึมผ่าน โดยเฉพาะออกซิเจน และไอน้ำเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร สมบัติเชิงกลในด้านความแข็งแรงในการใช้งานและการทนความร้อนซึ่งทนอุณหภูมิ ฆ่าเชื้อที่มีอุณหภูมิสูงถึง 120-135 องศาเซลเซียส ดังนั้นเราจึงออกแบบ และจัดหาฟิล์มข้างต้นเป็นตัวอย่างเพื่อให้เหมาะกับเงื่อนไขการใช้งานลูกค้าต่างๆ

1. วัสดุชั้นนอก (outer layer)

เป็นแผ่นฟิล์มเช่น polyester อยู่ชั้นนอกสุดช่วยเรื่องความแข็งแรงทนทาน

ความเหนียว ทนต่อความร้อน และสามารถพิมพ์ (printability) ข้อมูล หรือรูปภาพบนฟิลม์ได้

– High PET

 

2. วัสดุป้องกันการซึมผ่าน (barrier material)

อยู่ชั้นกลาง ใช้เพื่อป้องกันความชื้น แสง และก๊าซ โดยทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบ พูดคุยกับลูกค้าเพื่อใช้ฟิล์มพิเศษที่เรามีอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาสินค้า และปกป้องจากสภาพแวดล้อมภายนอก

– แผ่นฟิล์มอลูมิเนียมมีลักษณะทึบแสง ป้องกันความชื้น แสง และก๊าซได้ดี แต่ไม่เห็นสินค้า

– แผ่นฟีมส์ EVOH ซึ่งป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซได้ดีมาก

– ไนลอน (NYLON) สามารถมองเห็นสินค้าภายในเพื่อดึงดูด และเพิ่มการตัดสินใจขึ้น วัสดุที่เพิ่มความทนทาน และทนต่อการเสียดสี และยืดอายุสินค้า

 

3. วัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักอยู่ด้านในสุด

สัมผัสกับอาหารโดยตรง เป็นโครงสร้างส่วนที่หนาที่สุด

ทนทานต่อความร้อนได้สูง มีความแข็งแรงสูง ทนต่อความดันในหม้อฆ่าเชื้อ (retort) ได้

–  Polypropylene (PP) เป็นชั้นหนาที่สุด อยู่ด้านใน สัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้เป็นตัวที่ปิดผนึกด้วยความร้อน

–  CPPRT มีความยืดหยุ่นและแข็งแรง ต่อกระบวนการถนอมอาหาร

 

กระบวนการพิมพ์ด้วยระบบมาตรฐาน

 

ด้วยคุณสมบัติฟิล์มที่เรานำมาผลิตให้ลูกค้า เราคำนึงถึงขั้นตอนเชื่อมประสาน (laminate) กันอย่างเหมาะสมด้วยการกาวพิเศษ และมีการอบให้กาวมีการเซตตัวอย่างปราณีต และพิถีพิถัน เพื่อให้การติดยึดของวัสดุ 3-4 ชั้น ดีที่สุด และรักษาสินค้าภายใน ที่ยังคงรูป กลิ่น รสชาต ของสินค้าก่อนที่ลูกค้าปลายทางจะบริโภคสินค้าให้เหมือนกับสินค้าก่อนบรรจุมากที่สุด

กระบวนการลามิเนต laminate

 

ถุงซองขึ้นรูปแบบต่างๆ

 

หลังจากที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นถุงแบบต่างๆ (pouch) เป็นบรรจุภัณฑ์สามารถปิดผนึกสนิท (hermectically sealed container) มีความแข็งแรง สามารถทนต่อความร้อนและความดันสูงได้ ใช้บรรจุอาหารที่ต้องการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (thermal processing) ระดับ commercial sterilization ได้เทียบเท่ากับกระป๋อง โดยมักฆ่าเชื้อในหม้อฆ่าเชื้อภายใต้สภาวะแรงดัน (retort) และอุณหภูมิต่างๆ ชนิด water spray retort อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อนี้สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ เช่นเดียวกับอาหารกระป๋อง

กระบวนการถนอมอาหารเพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร

 

จนสุดท้ายลูกค้าก็จะได้สินค้าที่ผ่านกระบวนการอย่างครบทุกขั้นตอน ซึ่งทั้งกระบวนการนี้จะต้องมีบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเข้าไปเพื่อปกป้องต่อสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่มากระทบ โดยทางบริษัทเองคำนึงถึงกระบวนการทั้งหมดทางบริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และคัดสรรฟิล์มที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนการที่เกี่ยวข้องก่อนที่ลูกค้าปลายทางจะได้รับสินค้าเพื่อบริโภค และพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่

 

ตัวอย่างถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่เราผลิต