การบรรจุร้อน hot fill pasteurization บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เตรียมข้อมูลเพื่อสอบถามราคาถุง

เตรียมข้อมูลเพื่อสอบถามราคาถุง ซอง บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

เตรียมข้อมูลเพื่อสอบถามราคาถุง ซอง บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

เตรียมข้อมูลเพื่อสอบถามราคาถุง ซอง บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน และสเปคกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กัน เพื่อให้ท่านได้รับบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงสเปค เก็บรักษาสภาพของสินค้าได้ดี

การจะได้บรรจุภัณฑ์ที่ตรงสเปคนั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลคือ ขั้นตอนกระบวนการผลิตและบรรจุสินค้าว่าจะต้องเจอกับสภาวะและเงื่อนไขอะไรบ้าง  ตั้งแต่สินค้าออกจากเครื่องผลิต  เช่น

ตัวอย่างกระบวนการที่1

เตรียมข้อมูลผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยระบบพาสเจอร์ไรเซชั่น Pastuerization, ผ่านกระบวนการต้ม Boiling

การบรรจุร้อน hot fill pasteurization บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
การบรรจุร้อน hot fill pasteurization บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
ถุงไนล่อนบรรจุสินค้าร้อน ถุงร้อนใส่สินค้า บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
ถุงไนล่อนบรรจุสินค้าร้อน

 

ตัวอย่างกระบวนการที่2

เตรียมข้อมูลผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตอริไลเซชั่น Sterilizationรีทอร์ช Retort ด้วยหม้อแรงดันสูง บอยเลอร์ Boiler

 

การบรรจุร้อน retort semi retort sterilization บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
การบรรจุร้อน retort semi retort sterilization บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
ถุงไนล่อนบรรจุสินค้า retort บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
ถุงไนล่อนบรรจุสินค้า retort บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

กระบวนการข้างต้นเป็นกระบวนการที่ยกตัวอย่างมาเป็นไอเดียในการเลือกหาบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ซึ่งต้องทนต่อกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนของลูกค้า

จุดสังเกต เงื่อนไขการใช้บรรจุภัณฑ์ เพื่อใส่สินค้า

 1. ขณะใส่บรรจุสินค้า
  ( อุณหภูมิในการใส่บรรจุ ) ตามมาตรฐานสินค้า และเครื่องจักรที่ใช้งาน
 2. กระบวนการถนอมอาหารหลังใส่บรรจุ
  การฆ่าเชื้อ(Semi, Retort) ตามกระบวนการ( อุณหภูมิ, แรงดัน, ระยะเวลา ) ตามมาตรฐานสินค้า และเครื่องจักรที่ใช้งาน
 3. กระบวนการเก็บรักษาสินค้าก่อนลงกล่องแพค
  เช่น สินค้าแช่เย็น สินค้าแช่แข็ง ( อุณหภูมิเก็บรักษา )
 4. การใส่ลงกล่องเพื่อขนส่ง
  ( ลักษณะการจัดวางสินค้าในกล่องกระดาษลูกฟูกหรือบรรจุแพค ) ตามลักษณะการแพคบรรจุของโรงงาน เพื่อคำนึงถึงสินค้าในระหว่างทาง และไม่ให้เกิดรอยรั่ว การทับ หรือปัจจัยทางด้านการขนส่ง เช่น การต้องส่งไปต่างประเทศที่มีการสัมผัสความชื้นตลอดการขนส่ง, การต้องมีการทับกันของสินค้าภายในกล่องลูกฟูกบรรจุแพค

จากข้อมูลเบื้องต้นนี้

เราสามารถเลือกหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของกระบวนการให้กับทางผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อผู้ใช้งาน ลูกค้าจะได้ใช้งานบรรุจภัณฑ์ได้เหมาะสม ถูกต้อง และราคาเหมาะสมแล้ว ต้นทุนของลูกค้าก็ประหยัดได้เช่นกัน

ตัวอย่างถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่เราผลิต