ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ฟิล์มใสชีวภาพ, ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, ฟิล์มใสชีวภาพ, ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ใสชีวภาพ, ซองชีวภาพ, ซองบรรจุภัณฑ์ใสชีวภาพ, ซองรีทอร์ทใสชีวภาพ, ซองรีทอร์ทชีวภาพ, ซองแช่แข็ง, BioPLa, BioPBS, Biofilm, Biodegradable Film, Multilayer bio film

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ฟิล์มใสชีวภาพ

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ฟิล์มใสชีวภาพ

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ฟิล์มใสชีวภาพ นั้นถูกพัฒนาผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี

“ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, ฟิล์มใสชีวภาพ, ฟิล์มชีวภาพ Biofilm“ ที่เราเป็นผู้นำเข้าฟิล์มจากแหล่งผู้ผลิตฟิล์มทั่วโลก ฟิล์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของฟิล์มใส BioFilm และการปฏิวัติคุณสมบัติทางชีวภาพในสองด้าน

  1. ทางชีวภาพ Bio-Based
  2. การย่อยสลายด้วยธรรมชาติ

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, ฟิล์มใสชีวภาพ, ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ใสชีวภาพ, ซองชีวภาพ, ซองบรรจุภัณฑ์ใสชีวภาพ, ซองรีทอร์ทใสชีวภาพ, ซองรีทอร์ทชีวภาพ, ซองแช่แข็ง, BioPLa, BioPBS, Biofilm, Biodegradable Film, Multilayer bio film

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ฟิล์มใสชีวภาพ BioFilm ทีผลิตมาจากไบโอชีวภาพ ที่มาจากพืช หรือวัสดุชีวภาพ เช่น เม็ดสารสกัดตั้งต้นจากมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ประกอบกับสารเติมแต่งทางชีววภาพ นำมาเป็นองค์ประกอบในฟิล์ม และทำขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มใสชีวภาพ (BioFilm) มีคุณสมบัติใสมีความแข็งแรงในชั้นฟิล์ม เก็บรักษาอาหารได้ฟิล์มใสชีวภาพมีหลายเกรดตั้งแต่ยอมให้อ๊อกซิเจนผ่านเข้าได้ จนถึงเกรดที่ป้องกันการซึมผ่านของอากาศ Oxygen Barrier รวมถึงความชื้นเทียบเท่ากับคุณสมบัติฟิล์มที่มาจากเม็ดพลาสติกที่คุ้นเคยกัน  เมื่อนำมาประกบ หรือลามิเนตกับฟิล์มใสอื่นๆ ได้อีกด้วย และยังเป็นทางออกในการย่อยสลายได้เหมือนกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ ฟิล์มใสชีวภาพนี้สามารถประกบกับกระดาษคราฟท์ Vergin Kraft ที่ย่อยสลายได้ หลังจากผ่านการประกบ หรือลามิเนต laminated แล้วก็จะเป็นรวมคุณสมบัติของฟิล์มหลายชั้น multi layer barrier film เพื่อให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าแก้ว หรือดีกว่าในเชิงความหนาแน่นที่น้อยกว่า หรือน้ำหนักที่เบากว่าแก้วและยังสามารถเทียบเท่าบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตัวอื่นๆ เช่น กระดาษ เป็นต้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ของฟิล์มเพื่อบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, ฟิล์มใสชีวภาพ, ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ใสชีวภาพ, ซองชีวภาพ, ซองบรรจุภัณฑ์ใสชีวภาพ, ซองรีทอร์ทใสชีวภาพ, ซองรีทอร์ทชีวภาพ, ซองแช่แข็ง, BioPLa, BioPBS, Biofilm, Biodegradable Film, Multilayer bio film

หลังจากที่ได้ฟิล์มที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว สามารถนำไปตอบโจทย์เงื่อนไขการใส่บรรจุอาหารพร้อมปรุง อาหารแช่แข็ง บรรจุอาหารต้มสุก เข้าไมโครเวฟ สินค้าส่งออก ได้ ทาง synergypak เองมีบริการพิมพ์ขึ้นรูปซองบรรจุภัณฑ์ตั้ง ติดซิป ซองซีล หลายรูปแบบ

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, ฟิล์มใสชีวภาพ, ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ใสชีวภาพ, ซองชีวภาพ, ซองบรรจุภัณฑ์ใสชีวภาพ, ซองรีทอร์ทใสชีวภาพ, ซองรีทอร์ทชีวภาพ, ซองแช่แข็ง, BioPLa, BioPBS, Biofilm, Biodegradable Film, Multilayer bio film

ถุงรีทอร์ทเพาช์บรรจุอาหารต้ม ถุงบรรจุข้าวโพด ถุงรีทอร์ท
ถุงบรรจุข้าวโพด ถุงรีทอร์ท

บรรจุภัณฑ์นี้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ถุงกระดาษบรรจุภัณฑ์น้ำตาล

หลังจากที่ผู้บริโภคทิ้งบรรจุภัณฑ์ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ฟิล์มใสชีวภาพใส่ถังขยะแล้ว ทางเจ้าของสินค้า และทาง Synergypak มีนโยบายเป็นผู้เลือก และนำเสนอโดยคำนึงถึงการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์นี้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่สุด ตัวกระดาษคราฟท์เองเป็นเยื้อจากธรรมชาติเองสามารถที่จะถูกย่อยสลายด้วยตัวเอง และหากเราเลือกฟิล์มใสชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ประกอบกันทั้งหมด ก็จะทำให้เจ้าของยี่ห้อสินค้านั้นคำนึงถึงการลดการสร้างมลภาวะตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิต ถึงการทิ้งขยะไปสู่สิ่งแวดล้อม

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, ฟิล์มใสชีวภาพ, ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ใสชีวภาพ, ซองชีวภาพ, ซองบรรจุภัณฑ์ใสชีวภาพ, ซองรีทอร์ทใสชีวภาพ, ซองรีทอร์ทชีวภาพ, ซองแช่แข็ง, BioPLa, BioPBS, Biofilm, Biodegradable Film, Multilayer bio film

 

สำหรับผู้สนใจนำฟิล์มชนิดนี้สามารถสอบถามคุณสมบัติ หรือประเภทการใช้งานผ่านทางช่องทางการติดต่อ Contact US

Be Partner

โดยทางบริษัท  จะมีทีมงานเข้าพบ เพื่อพูดคุยศึกษาเงื่อนไขการบรรจุสินค้า  ปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไข  หรือโอกาสทางการตลาดที่มากขึ้นกว่าเดิมโดยใช้บรรจุภัณฑ์ ในการสร้างความแตกต่างจากนั้นจะมีการทดสอบสเปคของบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตอบตรงโจทย์ที่สุด

flexible packaing ช่องทางในการติดต่อwww.synergypak.co.th

Tel :  034-112-038, 087-709-0404

E-mail : sale@synergypak.co.th

Line : @synergypak

Scan QR code ด้วยโปรแกรม Line และเพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างไอเดียซองบรรจุภัณฑ์กระดาษคราฟท์ไปดูได้ที่ http://www.paperstudioshop.com/article/28/บทสัมภาษณ์-grainsday-ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ