ถุงกาแฟคั่ว, ซองกาแฟ, ถุงกาแฟติดวาล์ว, ซองกาแฟติดวาล์ว, ซองกระดาษคราฟท์ติดวาล์ว, ถุงกระดาษคราฟท์ติดวาล์, ซองกาแฟสวย

ถุงซิปล็อค ถุงซิป ถุงกระดาษน้ำตาล ติดวาล์วใส่เมล็ดกาแฟ รักษารสชาตให้นานจนถึงมือลูกค้า

ถุงซิปล็อค ถุงซิป ถุงกระดาษน้ำตาล ติดวาล์วใส่เมล็ดกาแฟ รักษารสชาตให้นานจนถึงมือลูกค้า

ถุงกาแฟคั่ว, ซองกาแฟ, ถุงกาแฟติดวาล์ว, ซองกาแฟติดวาล์ว, ซองกระดาษคราฟท์ติดวาล์ว, ถุงกระดาษคราฟท์ติดวาล์, ซองกาแฟสวย

ถุงซิปล็อค ถุงซิป ถุงกระดาษน้ำตาล ติดวาล์วใส่เมล็ดกาแฟ รักษารสชาตให้นานจนถึงมือลูกค้า บรรจุภัณฑ์ซองกาแฟลามิเนต Coffee  Bean Bag Coffee bean Pouch ใส่เมล็ดกาแฟคั่วลงไป มีให้เห็นกันอย่างมากมายเกลื่อนตลาด หลากหลายร้านกาแฟเองมีความชำนาญในการคั่วกาแฟ ในสูตรที่ตนเองถนัดและทำออกมาได้อย่างแตกต่าง บางร้านเองสามารถที่จะทำแบรนด์เมล็ดกาแฟคั่วใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาล ถุงกระดาษคราฟท์จำหน่ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมล็ดกาแฟคั่วบางยี่ห้อสามารถทำสินค้าตนเองขึ้นไปวางจำหน่ายที่ซูปเปอร์มาร์เกตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องผลิตในปริมาณมากและก็ต้องมีเรื่องของระยะเวลาวางสินค้า และกว่าจะจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคก็ใช้ระยะเวลานานกว่า 

ถุงกาแฟคั่ว, ซองกาแฟ, ถุงกาแฟติดวาล์ว, ซองกาแฟติดวาล์ว, ซองกระดาษคราฟท์ติดวาล์ว, ถุงกระดาษคราฟท์ติดวาล์, ซองกาแฟสวย

ประการแรกกาแฟเมล็ด กาแฟคั่ว มีการสัมผัสอากาศที่เปลี่ยนแปลงร้อนบ้าง เย็นบ้าง ในระหว่างการขนส่งเป็นเวลานาน หรือชั้นวางสินค้า หรือการเก็บเมล็ดการแฟคั่วนี้ เมล็ดกาแฟคั่วจะมีน้ำมันหอมระเหยออกจากผิวหน้าของเมล็ดกาแฟ และในภาวะนี้เองเมล็ดกาแฟจะมีความไวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับ อากาศภายนอก (เราจะเห็นได้จากร้านค้าบางร้านนำเมล็ดกาแฟไปใส่ในขวดโหลบางทีนานเกินไป จะมีน้ำมันมาเกาะบริเวณโถแก้ว) 

ประการที่สองตัวเมล็ดกาแฟคั่วเองเขามีน้ำมันหอมระเหย และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภายในบรรจุภัณฑ์เองมีแก๊สที่ปริมาณเพิ่มขึ้นดังนั้นบรรจุภัณฑ์ ถุงซิปล็อค ถุงซิป ถุงฟอยด์ ถุงกระดาษสีน้ำตาล มีหน้าที่ให้ทางระบายออกเพื่อหลีกเลี่ยงแรงดันภายในทำให้ถุงกาแฟ ถุงซิปล็อคกาแฟ มีโอกาสระเบิด และให้สินค้าภายในเสียหาย และก็เกิดปัญหากับชั้นวางของแบรนด์นั้นได้ ก็จะเกิดกความพยายามที่จะลดแรงดันภายในถุงกาแฟลงนั่นเอง 

ถุงกาแฟคั่ว, ซองกาแฟ, ถุงกาแฟติดวาล์ว, ซองกาแฟติดวาล์ว, ซองกระดาษคราฟท์ติดวาล์ว, ถุงกระดาษคราฟท์ติดวาล์, ซองกาแฟสวย

ในส่วนของผู้ผลิต และผู้พัฒนาถุงกาแฟสด ซองเมล็ดกาแฟ เมล็ดกาแฟคั่ว ก็มีการนำวาล์ว One Way valve ไปติดหน้าถุงเพื่อระบายแก๊ซได้ แต่ในขณะเดียวกันวาล์วก็จะมีแตกต่างกันมากมายทั้งจากต่างประเทศในราคาย่อมเยาว์บ้าง ราคาสูงบ้าง เราจะลองจำแนกวาล์วที่ใช้งานในท้องตลาดทั้งสินค้า และเมล็ดกาแฟคั่ว ดังนี้ 

ถุงกาแฟคั่ว, ซองกาแฟ, ถุงกาแฟติดวาล์ว, ซองกาแฟติดวาล์ว, ซองกระดาษคราฟท์ติดวาล์ว, ถุงกระดาษคราฟท์ติดวาล์, ซองกาแฟสวย

วาล์บางรุ่น สามารถระบายแก๊สออกได้ 1 ทาง และยังสามารถให้อากาศภายในไหลเข้ามาเพื่อทดแทนอากาศที่ออกไปได้ เพื่อให้แรงดันภายใน และภายนอกถุงเท่ากันตลอด

วาล์บางรุ่นถูกออกแบบมาสำหรับสินค้า หรืออาหารที่มีการเกิดแก๊สภายในปริมาณมาก วาล์วดังกล่าวต้องสามารถระบายแก๊สได้ทันเวลา ขึ้นกับกระดาษภายในของวาล์นั้นๆ 

วาล์วบางรุ่นเองสามารถระบายแก๊สในทิศทางเดียว คือ แรงดันภายในมากกว่าภายนอกจึงจะระบายเท่านั้น และไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาเพื่อทำปฏิกิริยากับตัวสินค้าเช่นกัน 

การทำงานเบื้องต้นของวาล์วที่เลือกใช้เพื่อถุงเมล็ดกาแฟ บรรจุภัณฑ์ ถุงซิปล็อค ถุงซิป ถุงฟอยด์ ถุงกระดาษสีน้ำตาล

การทำงานของวาล์ถุงกาแฟคั่ว, ซองกาแฟ, ถุงกาแฟติดวาล์ว, ซองกาแฟติดวาล์ว, ซองกระดาษคราฟท์ติดวาล์ว, ถุงกระดาษคราฟท์ติดวาล์, ซองกาแฟสวย

ทั้งนี้ในเมล็ดกาแฟสด เมล็ดกาแฟคั่วนั้นเอง เราได้เลือกใช้ วาล์วประเภท One Way Valve ที่มีคุณลักษณะที่ระบายแก๊ซได้ทางเดียวเท่านั้น ไม่ให้อากาศที่เข้าไปภายในหากอากาศเข้าไปจะทำปฏิกิริยากับน้ำมันหอมระเหยที่เคลือบผิวหน้าเมล็ดกาแฟ เข้าไปติดที่ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค ถุงกระดาษสีน้ำตาล ถุงกระดาษคราฟท์ และยังสามารถทำงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ให้กับแต่ละผู้ประกอบการได้

ซองกระดาษคราฟท์, ถุงกาแฟคั่ว, ซองกาแฟ, ถุงกาแฟติดวาล์ว, ซองกาแฟติดวาล์ว, ซองกระดาษคราฟท์ติดวาล์ว, ถุงกระดาษคราฟท์ติดวาล์, ซองกาแฟสวย

เราเป็นผู้ผลิตซอง ถุง บรรจุภัณฑ์ ที่คำนึงถึงรสชาตของกาแฟอร่อย เมล็ดกาแฟ การคั่วกาแฟ สูตรกาแฟ การชงกาแฟให้อร่อย กับเมล็ดอาราบิก้า และกาแฟโรบัสต้า รวมไปถึงคุณภาพของเครื่องคั่วกาแฟนั้น ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์กาแฟ และถุงกาแฟ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่แพ้ข้างต้น เพราะว่าบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่รักษาสินค้า ก่อนไปถึงมือของผู้บริโภค และเนื่องด้วยเราเป็นผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีความสนใจผลิตซองกาแฟให้กับผู้ทำธุรกิจร้านกาแฟ ธุรกิจกาแฟ โรงงานผลิตกาแฟ เพื่อให้รสชาตกาแฟอร่อยตอบโจทย์กับผู้บริโภค

ถุงกาแฟคั่ว, ซองกาแฟ, ถุงกาแฟติดวาล์ว, ซองกาแฟติดวาล์ว, ซองกระดาษคราฟท์ติดวาล์ว, ถุงกระดาษคราฟท์ติดวาล์, ซองกาแฟสวย

โดยทางบริษัท  จะมีทีมงานเข้าพบ เพื่อพูดคุยศึกษาเงื่อนไขการบรรจุสินค้า  ปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไข  หรือโอกาสทางการตลาดที่มากขึ้นกว่าเดิมโดยใช้บรรจุภัณฑ์ ในการสร้างความแตกต่างจากนั้นจะมีการทดสอบสเปคของบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตอบตรงโจทย์ที่สุด

เตรียมข้อมูลเพื่อระบุความต้องการได้ที่นี่เลยคัรบ 

ตัวอย่างถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่เราผลิต