ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ, ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุง pe, ซอง pe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติก pe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

ซองรีไซเคิล ซองลามิเนต ถุงลามิเนต พลาสติกย่อยสลายได้ กับสัญลักษณ์รีไซเคิล

ซองรีไซเคิล ซองลามิเนต ถุงลามิเนต พลาสติกย่อยสลายได้ กับสัญลักษณ์รีไซเคิล ในปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จากทางสินค้าได้โดยการยกดูใต้บรรจุภัณฑ์ หรือบนฉลากสินค้า บนถุง ซองรีไซเคิลซองลามิเนต ถุงลามิเนต พลาสติกย่อยสลายได้ แต่ในอนาคตซองขนม ซองบรรจุภัณฑ์ ถุงซิป ซองตั้งได้ ซองเพาช์ (Pouch)ซองรีทอร์ช (Retort Pouch) ซองอาหารแช่แข็ง (Frozen Food) ซองใส่อาหารพร้อมทาน (Ready To eat) จะสามารถนำมารีไซเคิลได้ ด้วยกระบวนการรีไซเคิลจากโรงงานรับรีไซเคิล เพื่อไปทำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเหมือนกับขวดพลาสติก ขวดน้ำ และวัสดุอื่นๆอีกหลายประเภท

ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ, ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุง pe, ซอง pe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติก pe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

จากที่เราคุ้นเคยกันก็จะเห็นสัญลักษณ์รีไซเคิลที่แสดงว่า  พลาสติกนั้นสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ในรูปแบบอื่น ( Recycle )  โดยการนำไปใช้ในรูปแบบอื่นๆ จะไม่ได้สัมผัสกับของกิน  หรือมีอันตรายกับมนุษย์อีก ส่วนตัวเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์  เป็นรหัสที่ช่วยให้สะดวกในการแยกพลาสติกแต่ละหมวดออกจากกัน  โดยแต่ละรหัสหมายถึงพลาสติกประเภทต่าง ๆ โดยพลาสติกที่นำมาใช้งานจะเป็นพลาสติกชนิดเดียวกันหรือในอนาคตจะเรียกว่าวัสดุประกอบชนิดเดียว (Mono Material) ดังนี้

ขวดรีไซเคิล ขวดเพท ขวด pet

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรัลใส่น้ำอัดลม  หรือน้ำมันเนื่องมาจากความใส  มีความยืดหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้

ขวดครีม สบู่อาบน้ำ ขวดพลาสติกขุ่น

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)  เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงหิ้ว  ขดวน้ำดื่ม  หรือถังน้ำ  เป็นต้น  เพราะว่ามีความยือหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้ดี

ถุง PVC ถุงหิ้ว ท่อพลาสติก ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ, ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุง pe, ซอง pe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติก pe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับใช้ทำท่อน้ำ  ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า  กระเป๋าหนังเทียม  ประตูพีวีซี  เป็นต้น  PVC มีคุณสมบัติแข็งแรง  ทนสารเคมี  สามารถทำเป็นสีได้ไม่จำกัด  และทนน้ำได้ดี

ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ, ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุง pe, ซอง pe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติก pe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับนำมาเป็นถึงเย็น  ถึงใส่อาหารแช่แข็ง  เพราะมีความยือหยุ่นสูง  เหนียว  ไม่มีกลิ่น  ไม่ม่สี  พลาสติกชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะบรรจุอาหารร้อน

ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ, ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุง pe, ซอง pe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติก pe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน (PP) เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงร้อนบรรจุอาหาร  หรือผลิตกล่องบรรจุอาหารสำหรับนำเข้าไมโครเวฟ  เพราะมีความยือหยุ่นสูง  ทนสารเคมี  และสามารถใช้งานกับอุณหภูมิที่สูงถึง  105  องศาเซลเซียส

ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ, ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุง pe, ซอง pe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติก pe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิสไตรีน (PS) เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำเป็น  โฟม  กล่อง  ถ้วย  และจาน  เนื่องจากง่ายต่อการขึ้นรูป  สามารถพิมพ์สีสัน  และลวดลายให้สวยงามได้  และสามารถใช้งานกับอุณหภูมตั้งแต่  -10  องศาเซลเซียส  ถึง  -80  องศาเซลเซียส

ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ, ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุง pe, ซอง pe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติก pe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

(OTHER) สำหรับบพลาสติกอื่น ๆ  หมายเหตุ*  หมายถึง  อาจระบุชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำสัญลักษณ์ของการรีไซเคิลพลาสติก

กระดาษคราฟท์น้ำตาลเพื่อบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน, Synergypak, โรงงานผลิตซองบรรจุภัณฑ์, กระดาษคราฟท์

ด้วยการใช้งานที่หลากหลายเอง บรรจุภัณฑ์ประเภทอาหารที่บริษัทเราเป็นผู้ชำนาญ และได้พัฒนามาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี นำการรีไซเคิลนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ กับซองรีไซเคิลซองลามิเนต ถุงลามิเนต พลาสติกย่อยสลายได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งผู้ประกอบการเจ้าของสินค้า รวมถึงโลกด้วย ทางบริษัทอยากเป็นตัวกลางที่จะพยายามนำเสนอ ฟิล์มประกบชนิดเดียว Mono Material และยังมีนวัตกรรมฟิล์ม กาวและสนับสนุนทุกทางเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางในการส่งออกไปยังประเทศที่คำนึงถึงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์นี้ รวมทั้งลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงองค์รวมให้กับผู้ประกอบการด้วย

สำหรับผู้สนใจนำฟิล์มชนิดนี้สามารถสอบถามคุณสมบัติ หรือประเภทการใช้งานผ่านทางช่องทางการติดต่อ Contact US

 

ที่มาของข้อมูล

https://www.baanlaesuan.com/53564/diy/easy-tips/recycling-symbolshttp://www.เม็ดพลาสติก.net/สัญลักษณ์พลาสติก/https://www.tpia.org/index.php/2017-09-17-13-16-13/30-general-knowledge/13-plasticsign-recycle
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/86/ผลิตภัณฑ์พลาสติกกับอาหาร/
http://www.bizpromptinfo.com/i-am-plastic-ความในใจของน้องพลาสต/
https://tonghengplastic.com/recycle-pp1/
https://www.facebook.com/themomentumco/photos/pcb.2216641731960852/2216640931960932/?type=3&theaterhttp://www.engineerfriend.com/2015/articles/automation/ลดขั้นตอนการผลิตขวด/https://www.greenpeace.org/thailand/story/2242/plastic-101/
http://www.sarintip.com/news/view.php?main_id=6&cate=&subcate=&brand=https://pjplastic.yellowpages.co.th
https://www.reedtradex.co.th/me/images/dl-presentation/itp/Slide_%20Plastics_Industrial_Group_Mr.Paradorn_Julachart.pdf