ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

Mono Material อัพเดทเทรนด์ใหม่กับซอง ถุง บรรจุภัณฑ์พลาสติก รีไซเคิลได้

Mono Material อัพเดทเทรนด์ใหม่กับซอง ถุง บรรจุภัณฑ์พลาสติก รีไซเคิลได้

ปัจจุบันที่ผ่านมาเรารู้กันว่าสินค้า บรรจุภัณฑ์พลาสติกใดนำมารีไซเคิลได้ก็ต่อเมื่อพลิกใต้สินค้า หรืออ่านบนฉลากสินค้านั้น จากนั้นจะทิ้งสินค้า บรรจุภัณฑ์นั้นจากประสบการณ์ และก็ใช้มันบ่อยๆ และจำได้ เช่น ขวดพลาสติกใส ขวดแก้ว ขวดพลาสติกบางประเภท หรือรู้ว่ามันสามารถนำไปขาย และรีไซเคิลได้ เราเลยอยากแชร์ข้อมูลปัจจุบันว่าซองขนม ซองบรรจุภัณฑ์ ถุงซิป ซองตั้งได้ ซองเพาช์ (Pouch) ซองรีทอร์ช (Retort Pouch) ซองอาหารแช่แข็ง (Frozen Food) ซองใส่อาหารพร้อมทาน (Ready To eat) ในปัจจุบันก็เริ่มที่จะนำมารีไซเคิลได้ และยังสามารถช่วยโลก

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

ผู้ประกอบการสามารถอนุรักษ์โลกได้ไม่เหมือนกับแต่ก่อนแล้ว เช่น เดียวกับขวดพลาสติก แต่จะมีไม่บ่อยนักที่เราเห็นเนื่องจาก ปกติแล้วการผลิตซอง ถุงพลาสติก หรือซองซิปต่างๆ นั้นลูกค้า หรือผู้ซื้อสินค้า หรือผู้ประกอบการบางท่านยังไม่ทราบ คือ ซอง ถุงพลาสติก หรือซองซิปต่างๆ ถุงรีทอร์ชเพาส์ ถุงอาหารแช่แข็ง ฟิล์มหลายชนิด (Multi Layer Film) ที่นำมาใช้กัน ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นถุงใส่สินค้า อาหาร สินค้าทุกประเภทของเรากันหลากหลายชนิดมากเลย เราจะขอวัสดุที่นำมาผลิตซอง หรือถุงเหล่านั้นว่า “ฟิล์ม” ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้เพื่อผลิต ประกอบไปด้วยฟิล์มชั้นนอก ฟิล์มชั้นใน จะเรียกว่าฟิล์มประกบหลายชั้น Multi layer Film ก็แล้วกันซึ่งในฟิล์มแต่ละชนิดนั้นเป็นคนละประเภทกันนั่นเอง เพื่อให้สามารถเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิดให้คงอยู่นานที่สุดตลอด

ด้วยเหตุนี้เองเรามักไม่ค่อยเห็นซอง ถุงขนม หรือว่าถุงพลาสติกเหล่านีมีสัญลักษณ์ดังกล่าว เพราะมันเป็นฟิล์มที่มีการประกบกันหลายชั้นทำให้ไม่สามารถ ทำให้อยู่ในรูปของฟิล์มประเภทเดียวกัน Mono Materialได้

โรงงานบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเรื่องฟิล์มนั้นก้าวหน้าไปมาก เราเองสามารถจัดหาฟิล์มประกบชั้นเดียว Mono Material หรือนำฟิล์ประเภทเดียวกัน เช่น PP, PEเป็นต้นแต่เม็ดพลาสติกจะมีส่วนผสมภายในแตกต่างกันทำให้ฟิล์มที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ มีคุณสมบัติแตกต่างกันตามที่เราต้องการ เช่น ฟิล์มนี้ที่ทำให้การยึดติดได้ดีขึ้น, ฟิล์มที่ป้องกันอากาศเข้าได้ดี ฟิล์ม LDPE นั้นสามารถพิมพ์ได้ และก็ยังสามารถเพิ่มการซีลได้ดีขึ้นด้วย เป็นต้น

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

 

ด้วยเป้าหมายการนำเข้า และส่งออกของยุโรป อเมริกา และประเทศที่เจริญแล้ว พยายามจะช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม และพยายามช่วยลดและเลิกกับพลาสติกที่นำมามาใช้เพียงครั้งเดียว

ลดและเลิกการใช้พลาสติกที่สามารถแตกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆได้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในประเทศให้ได้ 100%

 

ทำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์ระดับโลก และท้องถิ่นที่ต้องส่งของเข้าไปยังประเทศเหล่านี้ ถูกจำกัดเงื่อนไขทางด้านบรรจุภัณฑ์

ทางยูนิลีเวอร์ และพี แอนด์ จี เริ่มมองหาวัสดุใหม่ที่เรียกว่า ฟิล์มประกบชนิดเดียว Monomaterial เพื่อมาทดแทน ฟิล์มหลายชั้น Multilayer film เพื่อมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อให้สะดวก และง่ายกับบการรีไซเคิล โดยจะมุ่งเน้นไปที่ PP และ PE ทดแทน PET/PE, PA/PE และยังได้การลดหย่อนทางภาษีด้านต่างๆ ในประเทศเหล่านี้ด้วย

 

ปัจจัย ฟิล์มหลายชั้น Multi Layer ฟิล์มประกบชนิดเดียว Mono Material
ประสิทธิภาพ สูงกว่า ต่ำกว่า
ต้นทุน ราคาสูงไปสู่ราคาต่ำ ราคาปานกลาง
กระบวนการผลิต ง่าย ปานกลาง
รีไซเคิล ยากมาก ง่ายกว่าถุง
ต้นทุนในการรีไซเคิล สูงมาก ต่ำกว่า

 

ด้วยเหตุนี้เองที่ผู้ประกอบการควรตั้งเป้าหมายในการพัฒนา หรือเลือกใช้ซอง บรรจุภัณฑ์พลาสติก

โดยคำนึงถึงรูปแบบการใช้ซอง ถุง บรรจุภัณฑ์ ประเภทใช้งาน ข้อมูลด้านล่างเป้นตัวอย่างชนิดฟิล์ม Multi Layer ที่นำมาใช้งานในปัจจุบัน

หมวดหมู่บรรจุภัณฑ์ ประสิทธิภาพที่ต้องการ ตัวอย่างวัสดุที่ใช้งาน
อาหารแช่แข็ง ต้องการอยู่ภายใตอุณหภูมิต่ำ แต่ยังสามารถพร้อม NYLON / LLDPE
PET / LLDPE
PET / MPET / LLDPE

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

ขนม เก็บความปรุบ กรอบไว้ได้ PET/Al/LLDPE, PET/MPET/LLDPE, PET/MCPP/CPP,
PET/MCPPBOPP/Al/LLDPE BOPP/MPET/LLDPE BOPP/MCPP/CPP BOPP/MCPP

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

ผงแป้ง ป้องกันความชื้น / ป้องกันกลิ่นจากภายนอก PET // AL // LLDPE PET // MPET // LLDPE

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

ของเหลวที่เป็นน้ำ ต้องการความแข็งแรง

ป้องกันสารเคมีได้

PET // LLDPE
PET // MPET // LLDPE
NYLON // LLDPE
NYLON // MPET // LLDPE

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

ซองใส่อาหารพร้อมทาน ต้องสามารถทนต่อกระบวนการ สเตอริไลเซชั่นได้ อุณหภูมิ 119-125 C PET/Al/PA/RCPP

 

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

เทรนด์ในอนาคตสำหรับบรรจุภัณฑ์ซองพลาสติก

ทางด้านการออกแบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

  • ใช้วัสดุน้อยลง
  • ใช้ได้หลากหลายครั้งมากขึ้น หรือนำกลับไปใช้งานใหม่ได้
  • ง่ายที่จะใส่ชิ้นงาน และเก็บ
  • ง่ายในการนำไปรีไซเคิล (Upcycle/Down cycle)

ทางด้านกระบวนการเพื่อใช้งานบรรจุภัณฑ์ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

  • ใช้วัสดุ ฟิล์มประกบชนิดเดียว Mono Material เช่น วัสดุ PE หรือ PP
  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพที่ต้องการแท้จริงระหว่าง ประสิทธิภาที่ต้องการต่ำ หรือ ประสิทธิภาพการทำงานสูง

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

ด้วยการใช้งานที่หลากหลายเอง บรรจุภัณฑ์ประเภทอาหาร ประกอบกับพยายาทำให้ซองรีไซเคิลซองลามิเนต ถุงลามิเนต พลาสติกย่อยสลายได้ แต่ในอนาคตซองขนม ซองบรรจุภัณฑ์ ถุงซิป ซองตั้งได้ ซองเพาช์ (Pouch) ซองรีทอร์ช (Retort Pouch)  ซองอาหารแช่แข็ง (Frozen Food)  ซองใส่อาหารพร้อมทาน (Ready To eat) ที่บริษัทเราเป็นผู้ชำนาญ และได้พัฒนามาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี นำการรีไซเคิลนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งผู้ประกอบการเจ้าของสินค้า รวมถึงโลกด้วย ทางบริษัทอยากเป็นตัวกลางที่จะพยายามนำเสนอ ฟิล์มประกบชนิดเดียว Mono Material และยังมีนวัตกรรมฟิล์ม กาวและสนับสนุนทุกทางเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางในการส่งออกไปยังประเทศที่คำนึงถึงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์นี้ รวมทั้งลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงองค์รวมให้กับผู้ประกอบการด้วย

 

ที่มาของข้อมูล

https://www.baanlaesuan.com/53564/diy/easy-tips/recycling-symbolshttp://www.เม็ดพลาสติก.net/สัญลักษณ์พลาสติก/https://www.tpia.org/index.php/2017-09-17-13-16-13/30-general-knowledge/13-plasticsign-recycle
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/86/ผลิตภัณฑ์พลาสติกกับอาหาร/
http://www.bizpromptinfo.com/i-am-plastic-ความในใจของน้องพลาสต/
https://tonghengplastic.com/recycle-pp1/
https://www.facebook.com/themomentumco/photos/pcb.2216641731960852/2216640931960932/?type=3&theaterhttp://www.engineerfriend.com/2015/articles/automation/ลดขั้นตอนการผลิตขวด/https://www.greenpeace.org/thailand/story/2242/plastic-101/
http://www.sarintip.com/news/view.php?main_id=6&cate=&subcate=&brand=https://pjplastic.yellowpages.co.th
https://www.reedtradex.co.th/me/images/dl-presentation/itp/Slide_%20Plastics_Industrial_Group_Mr.Paradorn_Julachart.pdf