Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ฟิล์ประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

ฟิล์มประกบชนิดเดียว Mono material กับการรีไซเคิลซอง บรรจุภัณฑ์ซองพลาสติก

Mono Material  ฟิล์มประกบชนิดเดียว กับการรีไซเคิลซอง บรรจุภัณฑ์ซองพลาสติก ฟิล์มชั้นเดียวนั้นมีมาก่อน และก็ถูกใช้กันมานานมาก เช่น ถุงหูหิ้ว, ถุงแกง หรือฟิล์มชนิดเดียวที่นำมาทำบรรจุภัณฑ์ซองที่ไม่ต้องการการยืดอายุสินค้าที่มาก เช่น น้ำตาล, ถุงใส่ขนมปัง เป็นต้น เนื่องจากสินค้าภายในนั้นมีอายุค่อนข้างสั้น มีความต้องการมาก และอายุบนชั้นวางสินค้าสั้น และฟิล์มประกบนิดเดียวนั้นก็สามารถนำมารีไซเคิลได้ด้วยเช่นกัน จะมีสัญลักษณ์พลาสติกในแต่ละหมวดอาทิเช่น PE หรือ LDPE หรือ HDPE เป็นต้น

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

แต่เนื่องจากสินค้า อาหาร ยา มีความต้องการเก็บที่นานขึ้น รักษาสภาพสินค้าภายในให้สดใหม่ ไม่ชื้น ป้องกันแสงแดด รวมถึงการต้องส่งออกไปต่างประเทศที่ไกลมากขึ้น ประกอบกับพยายาทำให้ซองรีไซเคิลซองลามิเนต ถุงลามิเนต พลาสติกย่อยสลายได้ แต่ในอนาคตซองขนม ซองบรรจุภัณฑ์ ถุงซิป ซองตั้งได้ ซองเพาช์ (Pouch) ซองรีทอร์ช (Retort Pouch)  ซองอาหารแช่แข็ง (Frozen Food)  ซองใส่อาหารพร้อมทาน (Ready To eat)

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับขวดแก้ว กระป๋องโลหะ หรือขวดพลาสติกให้มากที่สุด แต่ความหนาแน่นน้อยกว่า ทางผู้ผลิตฟิล์มก็พยายามหาฟิล์มที่หลากหลายชนิดนำมาประกบกันเพื่อได้คุณสมบัติที่ผู้ประกอบการต้องการ จึงมีฟิล์มหลายชั้น Multi Layer Film ขึ้นมา และก็นำมาใช้กันแพร่หลายมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้พอความหลากหลายมีมาก การรีไซเคิลซองบรรจุภัณฑ์นั้นจะยากขึ้น และมีความซับซ้อนมากกว่า ทำให้ขั้นตอนในการรีไซเคิลมีมากขึ้น ทำให้จุดนี้เองบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จึงไม่ค่อยมีสัญลักษณ์รีไซเคิลไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

ในปัจจุบันที่เห็นกันอยู่ในรูปของไบโอพลาสติก Bioplastic ที่มีวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือวัสดุทางการเกษตรเข้าไปผสมในปริมาณหนึ่งกับเม็ดพลาสติก Environmentally Degradable Plastic (EDP)

แต่ตรงนี้เองกลับทำให้วัสดุเพิ่มขึ้นอีกหลายๆ ชนิดและการจัดการก็ยังต้องเพิ่มขึ้นอีก และเราเองไม่สามารถจัดรูปวัสดุชนิดใหม่ได้ว่าอยู่ในรูปพลาสติกแบบใดเช่นกัน ตัวอย่างที่เราเห็นที่นำเม็ดพลาสติกนี้มาใช้ คือ ถุงช้อปปิ้ง shopping bag, ถุงใส่ของ, หลอด, กล่องใส่อาหาร เป็นต้น และปัจจุบันจะเริ่มเห็นกล่องกระดาษ หลอดกระดาษ และถุงกระดาษเข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกตามความต้องการของแบรนด์

ทำให้การรีไซเคิลเองที่ผ่านมาก็ไม่สามารถจัดการกับวัสดุ Bioplastic ได้อย่างดีมากนัก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะแตกสลายเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ วัสดุเหล่านี้จะถูกนำมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมาก หรือต้องการคุณสมบัติที่ป้องกันสภาพสินค้าจากสิ่งวดล้อมมากนัก  ได้แก่ ถุงหิ้ว ถาดใส่สินค้า เป็นต้น และปริมาณของขยะที่เกิดจากไบโอพลาสติกนี้ก็ไม่ได้มากพอเท่ากับบรรจุภัณฑ์ฟิล์มหลายชั้น Multi Layer Film

ทางผู้ผลิตฟิล์มจึงมองเรื่องการจัดการปลายทางเป็นหลักและย้อนกลับไปว่า  งั้นจะทำอย่างไรให้ฟิล์มประกบชนิดเดียวกัน Mono Material เพื่อให้การทิ้งขยะอยู่ในถังขยะใบเดียว และไม่มีการแยกชิ้นส่วนของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นหลัก

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

ด้วยการใช้งานที่หลากหลายเอง บรรจุภัณฑ์ประเภทอาหาร ประกอบกับพยายาทำให้ซองรีไซเคิลซองลามิเนต ถุงลามิเนต พลาสติกย่อยสลายได้ แต่ในอนาคตซองขนม ซองบรรจุภัณฑ์ ถุงซิป ซองตั้งได้ ซองเพาช์ (Pouch) ซองรีทอร์ช (Retort Pouch)  ซองอาหารแช่แข็ง (Frozen Food)  ซองใส่อาหารพร้อมทาน (Ready To eat) ที่บริษัทเราเป็นผู้ชำนาญ และได้พัฒนามาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี นำการรีไซเคิลนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งผู้ประกอบการเจ้าของสินค้า รวมถึงโลกด้วย

ทางบริษัทอยากเป็นตัวกลางที่จะพยายามนำเสนอ ฟิล์มประกบชนิดเดียว Mono Material และยังมีนวัตกรรมฟิล์ม กาวและสนับสนุนทุกทางเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางในการส่งออกไปยังประเทศที่คำนึงถึงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์นี้ รวมทั้งลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงองค์รวมให้กับผู้ประกอบการด้วย

ฟิล์มประกบชนิดเดียว, Mono material, Multi Layer Film, วัสดุประกบชนิดเดียว, ซองรีไซเคิล, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, พลาสติกย่อยสลายได้, ซองลามิเนต, ถุงลามิเนต, ซองเข้าไมโครเวฟ, ฟิล์มเข้าไมโครเวฟ, บรรจุภัณ์อาหารเข้าไมโครเวฟ,ซองใส่ผัก, ถุงใส่ผัก, ถุงpe, ซองpe, พลาสติก pla, ถุงพลาสติกpe, ประเภทพลาสติกรีไซเคิล, ถุงย่อยสลายได้, multi layer film, multi layer bag, multi layer pouch

 

ที่มาของข้อมูล

https://www.baanlaesuan.com/53564/diy/easy-tips/recycling-symbolshttp://www.เม็ดพลาสติก.net/สัญลักษณ์พลาสติก/https://www.tpia.org/index.php/2017-09-17-13-16-13/30-general-knowledge/13-plasticsign-recycle
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/86/ผลิตภัณฑ์พลาสติกกับอาหาร/
http://www.bizpromptinfo.com/i-am-plastic-ความในใจของน้องพลาสต/
https://tonghengplastic.com/recycle-pp1/
https://www.facebook.com/themomentumco/photos/pcb.2216641731960852/2216640931960932/?type=3&theaterhttp://www.engineerfriend.com/2015/articles/automation/ลดขั้นตอนการผลิตขวด/https://www.greenpeace.org/thailand/story/2242/plastic-101/
http://www.sarintip.com/news/view.php?main_id=6&cate=&subcate=&brand=https://pjplastic.yellowpages.co.th
https://www.reedtradex.co.th/me/images/dl-presentation/itp/Slide_%20Plastics_Industrial_Group_Mr.Paradorn_Julachart.pdf